Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

środa, 19 sierpień 2020

Walne Zgromadzenie Członków

Wągrowiec, dnia 19.08.2020r.

                                                  Członkowie Stowarzyszenia Wągrowiecki

                                    Uniwersytet Trzeciego Wieku      

         

Z A P R O S Z E N I E

na  Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wagrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

Zarząd Stowarzyszenia Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 14.09.2020 r.(poniedziałek) w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu.

 

Miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wągrowiec, ul. Kościuszki 59

 

Godz.: 14.00 /I termin/. W przypadku braku kworum, co w sytuacji obecnego stanu epidemiologicznego jest możliwe podaje się II termin /godz. 14.15/.    Zarząd wyraża zrozumienie dla członków Stowarzyszenia obawiających się o swój stan zdrowia. W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o przybycie w maseczkach, rękawiczkach i najlepiej z własnym długopisem.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.

  2. Uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.

  3. Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza walnego

      zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej.

  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za

      rok 2019:

      a) przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,

      b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego i

          wniosku w przedmiocie zatwierdzenia w/w sprawozdań,

      c) dyskusja,

      d) podjęcie uchwały.

  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za

      2019 r.

      a) przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

      b) dyskusja,

      c) podjęcie uchwały.

  6. Uchwalenie regulaminu Komisji Rewizyjnej.

  7. Poinformowanie członków WUTW o zasadach przetwarzania danych 

      osobowych przez Stowarzyszenie.

  8. Dyskusja.

  9. Zakończenie obrad.

                    Za Zarząd

                     Prezes WUTW

                     /Barbara Kucharska/

 

Godzinę przed Walnym Zgromadzeniem pobierana będzie opłata członkowska za nowy rok w kwocie 50 złotych. Po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia Członków odbędzie się Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021. Osoby, które dokonały przedpłaty na wycieczki w 2020 r. proszone są o dostarczenie dla sekcji turystycznej numeru konta bankowego w celu zwrotu przedpłat. Wyjazd rehabilitacyjny do Łeby odbędzie się w październiku 2020r.

 

 

 

 

 

 

Ostatnio zmieniany środa, 09 wrzesień 2020 12:18
Sponsor strony WUTW: dr Hubert Paluch Stronę wykonała firma migland.pl  2012

 

www.wutw.wagrowiec.pl