Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

piątek, 16 październik 2020

KLAUZULA INFORMACYJNA - REJESTR UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Św. Wojciecha 20, 62-100  

   Wągrowiec.

2. Administrator danych nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych. Administrator danych nie powołał inspektora

   ochrony danych. Kontakt do administratora danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Rodzaj danych, które mogą być gromadzone: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL lub informacja o wieku, 

   telefon, e-mail, wizerunek - rodzaj pobieranych danych uzależniony jest od wymogów umów o dofinasowanie.

4. Cel przetwarzania danych osobowych:

   1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udokumentowania udzielonego wsparcia [doradczego/szkolenioweg/innego];  

   2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji zadania publicznego [projektu].

   3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości zadania publicznego 

       [projektu].

   4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach statystycznych i prowadzenia archiwizacji.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:

   1) jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. e) 

       RODO;

   2) w zakresie publikacji wizerunku [oraz jego upublicznienia] odbywa się za Pani/Pana zgodą, tj. na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit.

       a) RODO;

   3) jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i odbywa się na

       podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO [np. cele statystyczne, przygotowanie przyszłych projektów].

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione/powierzone: Zleceniodawcy zadania publicznego [projektu], podmiotom

    uczestniczącym w realizacji zadania publicznego [projektu], podmiotom dokonującym audytu/kontroli zadania publicznego

    [projektu], zewnętrznemu biuru rachunkowemu [obsłudze kadrowo-płacowa], bankowi, organom wewnętrznym administratora.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez: okresy wymagane umowami o udzielenie dotacji, przy czym administrator

    może przetwarzać dane również później aż do momentu ustania potrzeby przetwarzania w celach analityki/statystki oraz

    planowania kolejnych przedsięwzięć.

8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub

    ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do skorzystania ze wsparcia udzielanego w ramach realizacji zadania

     publicznego.

11. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

12. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji

     międzynarodowej.

Zarząd Stowarzyszenia

Ostatnio zmieniany piątek, 16 październik 2020 15:04
Więcej w tej kategorii: « RODO RODO »
Sponsor strony WUTW: dr Hubert Paluch Stronę wykonała firma migland.pl  2012

 

www.wutw.wagrowiec.pl