Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

poniedziałek, 11 czerwiec 2012

Jak powstaliśmy?

Pomysłodawcami powołania Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wydziale Zamiejscowym GSW MILENIUM w Wągrowcu byli:  mgr inż. Michał Piechocki - Starosta Wągrowiecki; mgr Jarosław Berendt - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu; dr Hubert Paluch, prof. nzw. - Dziekan WZ GSW Milenium w Wągrowcu.

Pierwszym działaniem, które miało na celu organizację WUTW było spotkanie  integracyjne pod hasłem „Młodzi ciałem – młodym duchem” przygotowane  przez doradców zawodowych ZSP nr 1 mgr Elżbietę Lipar-Piechocką i mgr Kamilę Leszczyńską-Skibińską. 

Spotkanie odbyło się 18 listopada 2010 roku w auli ZSP nr 1 w Wągrowcu i zgromadziło około stu wągrowieckich seniorów. Nie doszło jednak wówczas do powołania stowarzyszenia.  Organizatorzy przybliżyli obecnym ideę  edukacji  osób w wieku starszym, a zasady  działania UTW  omówiły  zaproszone przedstawicielki Zarządu Gnieźnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Kolejne spotkanie w sprawie powołania utworzenia Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się 5 stycznia 2011 roku w auli ZSP nr 1, a jego rezultatem było powołanie Komitetu Założycielskiego w składzie:

  1. Barbara Jurga
  2. Krystyna Kopiejewska
  3. Wiesława Laskowska
  4. Halina Sobota
  5. Zofia Zawol
  6. Jan Maćkowiak
  7. Władysław Smolej

Pracami Komitetu Założycielskiego kierowała Zofia Zawol. Grupa ta spotkała się  kilkanaście razy  w barze ARKA  oraz raz w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wągrowcu  w celu ustalenia tekstu statutu. Komitet Założycielski przeprowadził także ankietę wśród  osób zainteresowanych przynależnością do WUTW. Wyniki ankiety opracowane przez Barbarę Jurgę były brane pod uwagę podczas organizacji sekcji.  Prace Komitetu Założycielskiego cały czas wspierał dr Hubert Paluch, prof. nzw. - dziekan WZ GSW Milenium, będąc w stałym kontakcie z członkami Komitetu Założycielskiego.

Po opracowaniu statutu, w dniu 18 marca 2011 roku  odbyło się Zebranie Założycielskie w celu powołania stowarzyszenia Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Uczestniczyło w nim 34 członków założycieli.

Sprawami związanymi z rejestracją stowarzyszenia w KRS w Sądzie Rejonowym w Poznaniu zajął się dr Hubert Paluch, prof. nzw. - dziekan WZ GSW Milenium.

Wągrowiecki  Uniwersytet Trzeciego Wieku  został wpisany do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  w dniu    29 kwietnia 2011 roku.

W dniu 18 maja 2011 roku odbyło się  Walne Zgromadzenie Wyborcze, które organizacyjnie  od strony prawnej pomagał przygotować nauczyciel ZSP nr 1   Marek Meller.  Podczas Walnego Zgromadzenia Wyborczego wybrano pierwsze władze WUTW.

Sprawami związanymi z rejestracją wybranych władz w  KRS w Sądzie Rejonowym w  Poznaniu zajmowała się Zofia Zawol.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 25 czerwiec 2012 11:23
Więcej w tej kategorii: RADA PROGRAMOWA »
Sponsor strony WUTW: dr Hubert Paluch Stronę wykonała firma migland.pl  2012

 

www.wutw.wagrowiec.pl