Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

poniedziałek, 11 czerwiec 2012

RADA PROGRAMOWA

 1.  dr hab. Klaudiusz Święcicki - adiunkt na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu

 2.  dr Hubert Paluch, prof. nzw.  - Prorektor Zarządzający Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie,

      Członek Zespołu Doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ,,Społeczna odpowiedzialność nauki"

 3.  dr n.med. Jolanta Twardowska - Rajewska - Geriatra, Kierownik Pracowni Gerontologicznej  Wydziału Studiów Edukacyjnych 

      UAM w Poznaniu

 4.  dr Mykola Orlykovskyi - Dziekan Filii Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w Wągrowcu

 5.  mgr Jarosław Berendt  - Burmistrz Miasta Wągrowca

 6.  inż. Przemysław Majchrzak - Wójt Gminy Wągrowiec

 7.  mgr Małgorzata Kranc - Rybczyńska - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Wągrowcu

 8.  mgr Alicja Brewińska  - fizjoterapeutka

 9.  mgr Włodzimierz Naumczyk  - radny Rady Miejskiej w Wągrowcu, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Czesława 

      Chruszczewskiego w Mieścisku

10.  mgr Alina Woźniak  - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu

11. mgr Natalia Kuklińska - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu

12. mgr Alina Machy - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Wągrowcu

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 16 listopad 2020 11:21
Sponsor strony WUTW: dr Hubert Paluch Stronę wykonała firma migland.pl  2012

 

www.wutw.wagrowiec.pl