Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

czwartek, 15 październik 2020

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKA STOWARZYSZENIA

Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Św. Wojciecha 20, 62-100   

    Wągrowiec.

2. Administrator danych nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych. Administrator danych nie powołał inspektora

    ochrony danych. Kontakt do administratora danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Rodzaj gromadzonych danych: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, data i miejsce urodzenia, pesel, wykształcenie, status na

    rynku pracy.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

   1) realizacji zadań statutowych Administratora,

   2) członkostwa w Stowarzyszeniu,

   3) budowania dobrego wizerunku Administratora,

   4) techniczno-organizacyjnych,

   5) statystycznych.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

   1) przetwarzanie Pani/Pana danych wizerunkowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody, tj. na podstawie

       artykułu 6 ust. 1 lit. a) RODO,

   2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

       w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych i odbywa się na podstawie

       artykułu 6 ust. 1 lit c) RODO,

   3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym i

       odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. e) RODO,

   4) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

       realizowanych przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością statutową i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust.

      1 lit. f) RODO.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione/ powierzone wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych

    osobowych na podstawie przepisów prawa, a także współpracownikom Administratora, zewnętrznemu biuru rachunkowemu oraz

    firmom ubezpieczeniowym w przypadku wykupienia polisy ubezpieczeniowej.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i

    statystycznych, jak również dla udokumentowania działalności Administratora.

8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub

    ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo

    do cofnięcia zgody w dowolnym momencie gdy przetwarzanie danych odbywa się na jej podstawie.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia Pani/Pana w poczet członków Stowarzyszenia/

     członkostwa w Stowarzyszeniu oraz uczestniczenia i korzystania z wydarzeń organizowanych i prowadzonych przez

     Administratora w ramach działalności statutowej. Wyrażanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych wizerunkowych jest

     dobrowolne.

11. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. Profilowanie to – zgodnie z art. 4 pkt 4) RODO dowolna

     forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny

     niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów

     pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności,

     zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do

     państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Ostatnio zmieniany czwartek, 15 październik 2020 15:38
Sponsor strony WUTW: dr Hubert Paluch Stronę wykonała firma migland.pl  2012

 

www.wutw.wagrowiec.pl