Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

O nas

O nas (7)

czwartek, 04 lipiec 2024

Statut WUTW

Napisane przez Opublikowano w O nas
piątek, 09 październik 2020

Samorząd słuchaczy

Napisane przez Opublikowano w O nas

1. Irena Hermann

2. Barbara Jurga

3. Hanna Lewandowska

4. Jerzy Musiał

5. Małgorzata Pauszek

6. Anna Smykowska

7. Wanda Szewczyk

8. Zofia Zawol

Czytaj więcej...
poniedziałek, 11 czerwiec 2012

PODSTAWOWE INFORMACJE

Napisane przez Opublikowano w O nas

PODSTAWOWE INFORMACJE

O WĄGROWIECKIM UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU

Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku  (WUTW) jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 29 kwietnia 2011 roku i posiada osobowość prawną. Podstawowym aktem prawnym wyznaczającym cele i kierunki działania  jest Statut WUTW.

                                                            PATRONAT

Patronat naukowy i organizacyjny nad WUTW sprawuje Filia Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej  „Milenium” w Wągrowcu.

Czytaj więcej...
poniedziałek, 11 czerwiec 2012

Zarząd

Napisane przez Opublikowano w O nas

WŁADZE  WĄGROWIECKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

przy Filii GSW Milenium w Wągrowcu

 

ZARZĄD WUTW  wybrany w dniu 10 czerwca 2022 roku

 

Prezes - Barbara Kucharska

Wiceprezes ds. dydaktycznych - Hanna Pękala

Wiceprezes ds. organizacynych - Małgorzata Włodarczyk

Sekretarz - Elżbieta Dahlke

Skarbnik - Władysław Smolej

Członek - Anna Brzezińska

Członek - Damian Jurga

Wszyscy członkowie Zarządu WUTW pełnią swoje funkcje społecznie.

Czytaj więcej...
poniedziałek, 11 czerwiec 2012

Komisja rewizyjna

Napisane przez Opublikowano w O nas

 

Przewodniczący – Jan Maćkowiak

Wiceprzewodniczący – Halina Książkiewicz

 Sekretarz - Barbara Fredrich

Czytaj więcej...
poniedziałek, 11 czerwiec 2012

RADA PROGRAMOWA

Napisane przez Opublikowano w O nas

 1.  dr hab. Klaudiusz Święcicki - adiunkt na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu

 2.  dr Hubert Paluch, prof. nzw.  - Prorektor Zarządzający Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie,

      Członek Zespołu Doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ,,Społeczna odpowiedzialność nauki"

 3.  dr n.med. Jolanta Twardowska - Rajewska - Geriatra, Kierownik Pracowni Gerontologicznej  Wydziału Studiów Edukacyjnych 

      UAM w Poznaniu

 4.  dr Mykola Orlykovskyi - Dziekan Filii Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w Wągrowcu

 5.  mgr Jarosław Berendt  - Burmistrz Miasta Wągrowca

 6.  inż. Przemysław Majchrzak - Wójt Gminy Wągrowiec

 7.  mgr Małgorzata Kranc - Rybczyńska - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Wągrowcu

 8.  mgr Alicja Brewińska  - fizjoterapeutka

 9.  mgr Włodzimierz Naumczyk  - radny Rady Miejskiej w Wągrowcu, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Czesława 

      Chruszczewskiego w Mieścisku

10.  mgr Alina Woźniak  - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu

11. mgr Natalia Kuklińska - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu

12. mgr Alina Machy - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Wągrowcu

Czytaj więcej...
poniedziałek, 11 czerwiec 2012

Jak powstaliśmy?

Napisane przez Opublikowano w O nas

Pomysłodawcami powołania Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wydziale Zamiejscowym GSW MILENIUM w Wągrowcu byli:  mgr inż. Michał Piechocki - Starosta Wągrowiecki; mgr Jarosław Berendt - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu; dr Hubert Paluch, prof. nzw. - Dziekan WZ GSW Milenium w Wągrowcu.

Pierwszym działaniem, które miało na celu organizację WUTW było spotkanie  integracyjne pod hasłem „Młodzi ciałem – młodym duchem” przygotowane  przez doradców zawodowych ZSP nr 1 mgr Elżbietę Lipar-Piechocką i mgr Kamilę Leszczyńską-Skibińską. 

Spotkanie odbyło się 18 listopada 2010 roku w auli ZSP nr 1 w Wągrowcu i zgromadziło około stu wągrowieckich seniorów. Nie doszło jednak wówczas do powołania stowarzyszenia.  Organizatorzy przybliżyli obecnym ideę  edukacji  osób w wieku starszym, a zasady  działania UTW  omówiły  zaproszone przedstawicielki Zarządu Gnieźnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Kolejne spotkanie w sprawie powołania utworzenia Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się 5 stycznia 2011 roku w auli ZSP nr 1, a jego rezultatem było powołanie Komitetu Założycielskiego w składzie:

  1. Barbara Jurga
  2. Krystyna Kopiejewska
  3. Wiesława Laskowska
  4. Halina Sobota
  5. Zofia Zawol
  6. Jan Maćkowiak
  7. Władysław Smolej

Pracami Komitetu Założycielskiego kierowała Zofia Zawol. Grupa ta spotkała się  kilkanaście razy  w barze ARKA  oraz raz w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wągrowcu  w celu ustalenia tekstu statutu. Komitet Założycielski przeprowadził także ankietę wśród  osób zainteresowanych przynależnością do WUTW. Wyniki ankiety opracowane przez Barbarę Jurgę były brane pod uwagę podczas organizacji sekcji.  Prace Komitetu Założycielskiego cały czas wspierał dr Hubert Paluch, prof. nzw. - dziekan WZ GSW Milenium, będąc w stałym kontakcie z członkami Komitetu Założycielskiego.

Po opracowaniu statutu, w dniu 18 marca 2011 roku  odbyło się Zebranie Założycielskie w celu powołania stowarzyszenia Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Uczestniczyło w nim 34 członków założycieli.

Sprawami związanymi z rejestracją stowarzyszenia w KRS w Sądzie Rejonowym w Poznaniu zajął się dr Hubert Paluch, prof. nzw. - dziekan WZ GSW Milenium.

Wągrowiecki  Uniwersytet Trzeciego Wieku  został wpisany do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  w dniu    29 kwietnia 2011 roku.

W dniu 18 maja 2011 roku odbyło się  Walne Zgromadzenie Wyborcze, które organizacyjnie  od strony prawnej pomagał przygotować nauczyciel ZSP nr 1   Marek Meller.  Podczas Walnego Zgromadzenia Wyborczego wybrano pierwsze władze WUTW.

Sprawami związanymi z rejestracją wybranych władz w  KRS w Sądzie Rejonowym w  Poznaniu zajmowała się Zofia Zawol.

Czytaj więcej...
Sponsor strony WUTW: dr Hubert Paluch Stronę wykonała firma migland.pl  2012

 

www.wutw.wagrowiec.pl