Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

piątek, 16 październik 2020

KLAUZULA INFORMACYJNA - REJESTR KORESPONDENCJI 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Św. Wojciecha 20, 62-100

    Wągrowiec.

2. Administrator danych nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych. Administrator danych nie powołał inspektora

    ochrony danych. Kontakt do administratora danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Rodzaj danych, które mogą być gromadzone: Dane identyfikacyjne wynikające z otrzymanej/wysłanej poczty, dane adresowe.

4. Cel przetwarzania danych osobowych: zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą - ułatwienie pracy sekretariatu,

    udzielanie odpowiedzi na otrzymaną korespondencję

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie

    uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione/powierzone: podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na

    podstawie przepisów prawa lub umowy, w szczególności:

     pracownikom i osobom delegowanym,

     podmiotom obsługującym Administratora w zakresie świadczenia usług informatycznych.

     podmiotom obsługującym Administratora w zakresie świadczenia usług pocztowych i kurierskich.

     organom wewnętrznym administratora.

7. Okres przechowywania danych:

     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję

        oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.

     Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

        kierowanymi wobec Administratora, a wynikającymi z przyjęciem i obiegiem korespondencji przez okres wynikający z przepisów

        prawa.

     Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane dla celów statystycznych i organizacyjnych administratora przez czas

        niezbędny w tym przedmiocie.

8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub

    ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjęcia i obiegu korespondencji jest dobrowolne.

     Niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję.

11. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

12. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji

     międzynarodowej.

Zarząd Stowarzyszenia

Ostatnio zmieniany piątek, 16 październik 2020 15:36
Więcej w tej kategorii: « RODO
Sponsor strony WUTW: dr Hubert Paluch Stronę wykonała firma migland.pl  2012

 

www.wutw.wagrowiec.pl