Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

wtorek, 28 maj 2024

31.05.2024r. o godz. 13.00 w dużej sali kina, ul. Kościuszki 55 w Wągrowcu wykład obowiązkowy pt. ,,Media a seniorzy" wygłosi dr Paulina M. Wiśniewska - doktor nauk humanistycznych, mgr filologii polskiej i germańskiej (UAM), dziennikarka prasowa i telewizyjna, wykładowca, autorka publikacji prasowych i tłumaczeń oraz książek, koordynator ds. wydawniczych w ,,Silva Rerum"

Sponsor strony WUTW: dr Hubert Paluch Stronę wykonała firma migland.pl  2012

 

www.wutw.wagrowiec.pl