Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

piątek, 21 czerwiec 2013

Zakończenie roku akademickiego 2012/2013

     W 15 czerwca 2013 roku zakończono drugi rok akademicki WUTW.

     Część oficjalna uroczystości odbyła się w auli ZSP nr 1. Oprócz studentów przybyli na nią wykładowcy prowadzący zajęcia w sekcjach oraz goście. Tradycyjnie już , w rytmie poloneza do sale weszli ubrani w togi członkowie zarządu wągrowieckiej uczelni dla seniorów. Uroczystość otworzył i prowadził prof.nzw.dr Hubert Paluch dziekan Wydziału Zamiejscowego GSW Milenium, sprawującego patronat naukowy i organizacyjny nad WUTW. Informację o działalności w roku akademickim 2012/2013 przedstawiła prezes Barbara Kucharska. Był to rok bogaty w wydarzenia. 173 studentów pracowało w 17 sekcjach, a także brało udział m.in. w: wykładach otwartych, wycieczkach ( w Góry Świętokrzyskie, do Turku i Koszut, po zabytkach gmin Skoki i Gołańcz oraz na Targi „Aktywni 50 plus” w Poznaniu), spektaklach teatralnych i miejskich imprezach kulturalnych oraz imprezach charytatywnych. Słuchacze drugiego roku realizowali projekty w ramach zadań publicznych: międzypokoleniowy plener plastyczno-fotograficzny w Rybowie współfinansowany ze środków Powiatu Wągrowieckiego oraz wystawę „Wągrowiec wczoraj, dziś i jutro oczami jego starszych mieszkańców” współfinansowaną z budżetu Gminu Miejskiej Wągrowiec.

     Zgodnie z decyzją zarządu wszyscy studenci otrzymali zaliczenie zajęć, w tym 133 drugiego roku oraz 40 pierwszego roku. Potwierdzeniem tego fakty są dyplomy, które wręczała prezes B. Kucharska. Były również podziękowania dla wszystkich starostów grup za wkład pracy i aktywny udział w rozwoju WUTW w minionym roku akademickim. Uroczystość w auli ZSP nr 1 zakończyło wystąpienie Jarosława Berendta radnego Sejmiku Wojewódzkiego, dyrektora ZSP nr 1. Wyraził on duże uznanie dla działalności uniwersytetu oraz życzył wszystkim studentom udanych wakacji.

     Po części oficjalnej brać studencka i goście udali się do Ośrodka Edukacji Leśnej, gdzie odbyło się spotkanie integracyjne. Wszyscy bawili się znakomicie przy muzyce i piosenkach zespołu „Nastroje”, którego występ zasponsorował student Jan Kozdęba

POCIG

Ostatnio zmieniany piątek, 21 czerwiec 2013 21:28
Sponsor strony WUTW: dr Hubert Paluch Stronę wykonała firma migland.pl  2012

 

www.wutw.wagrowiec.pl